Min sida
 


                 Uppdaterad: 2022 -05-20

Många flygplan har kommit och gått genom åren här på Sundbrofält-
et och det var här i mars 1969 som jag för första gången satt bakom spakarna i Avionics  Cessna C172 SE-EAS och med Bengt Grafström
som flyglärare.  

Lördagkvällen,13 juli 1969  gjorde jag min uppflygning på Visby flyg-
plats där Avionics då hade sin sommarflygskola med som ett internat.

            

        Bilder från Sundbro flygfält                    

Uppsala Flygklubb (UFK), Uppsala Aerobatic Club och Segel Flygarna
Uppsala Flygklubb och ett antal privata flygplan kan du tanka och ta
en fika i klubbhuset.

           Uppsala flygklubbs flygplan (2022)


Uppsala Flygklubb: Cessna 172R SE-LTK. Bild Tony Edlind 2017.


Uppsala Flygklubb: Cessna 152 SE-KUZ. Bild Tony Edlind 2017.


Uppsala Flygklubb: Piper PA-28 181 Archer SE-ICL. Bild Tony Ed-
lind 2021.


Uppsala Flygklubb: Piper PA-28 SE-FHO Bild Tony Edlind 2022


                                     *  *  *

                           Senaste Nytt
                    
                 2022

 Något har gått snett med den här sidan - bilder saknas!

 


Cessna C172 F172M Skyhawk II. Bild Tony  Edlind 2022. 


Piper PA28-140 SE FFR står nu avsides i avvaktan på service sedan
många år. Enlig uppgift har den några flygtimmar kvar. 
Bild Tony
Edlind 2022.
 


Piper PA28 Cherokee SE-FFD. Bild Tony Edlind 2022.


Socata TB-9 Tampico Club. F-GKVK. Bild Tony Edlind 2021 . 


Beech G35 Bonanza SE-CVT. Bild Tony Edlind 2021.


Piper PA28-180 Archer SE GIO, Bild Tony Edlind 2021.


Piper PA-28-151 Cherokee Warrior SE-GDL. Bild Tony Edlind 2021

 
Socata MS.892A Rallye Commodore SE-FSO.Bild Tony Edlind 2020. 


Piper PA28-140 Cherokee Cruiser F SE GAZ. Bild Tony Edlind 2020 


Beech V35B Bonanza D-EEOL. Bild Tony Edlind 2020..


Cessna  C172F Skyhawk SE.ESD. Bild Tony Edlind 2019.  


Piper PA28-140Cherokee Cruiser E. Bild Tony Edlind 2019. 


SOCATA TB-9 Tampico SE-GFI. Bild Tony Edlind 2019.


Robin R.2160D Alpha Sport SE-IKN. Bild Tony Edlind 2018.


Piper PA28-161 Warrior  SE-ILG. Bild Tony Edlind 2017.   


Piper PA-25-235 Pawnee SE-KHK. Bild Tony Edlind 2017. 


Piper PA-25-235 Pawnee SE-KEZ. Bild Tony Edlind 2017.


Piper PA-25-235 Pawnee SE-IYE. Bild Tony Edlind 2017. 


Cessna C172SE-MBN. Bild Tony Edlind 2016.  


Piper PA25-235 Pawnee SE-EYD.Haveri vid landningsövningar 2016-
08-16.Bild Tony Edlind.


MFI-15-200A Safari SE-FIO. Bild Tony Edlind 2016.


MFI 9B SE-FIB. Bild Tony Edlind 2016.


Piper PA28-140 Cherokee SE-FAA. Bild Tony Edlind 2016.


Beech Debonair SE-MDR från 1961 (ESKC). Bild Tony Edlind 2016
 


Cessna C172S Skyhawk SE-MBN. Bild Tony Edlind 2015.


Cessna C172 SE-ESD. Cessna C172F Skyhawk. Bild Tony Edlind 2009 


Cessna C172E Skyhawk N795MC. Bild Tony Edlind 2008.


Cessna C152 Aerobatic SE-GMN. Bild Tony Edlind 2008.


En verkstadslokal på Sundbro flygfält och två flygplan totalförstör-
des under fredagsnatten 2007-02-03. Bild UNT.


Piper PA28R Arrow SE-FPO. Bild Tony Edlind 2007. 


Piper PA-22-108 Colt SE-XVN. bild Tony Edlind 2005


Cessna C172 SE-GON. Bild Tony Edlind 2004


Rockwell Comander. SE-GSE. Bild Tony Edlind 2004 


Scottish Aviation Bulldog Series100-101. Bild Tony Edlind 2004. 


Champion 7EC Traveler  SE-CND. Bild Tony Edlind  2004.


Piper PA28-140 SE-FHC. Bild Tony Edlind 2004.  


Cessna C172E Skyhawk OY-ICF. Bild Tony Edlind 2004.


SE-FMX Cessna A185E Skywagon 185, SE-FMX Täby Sjöflygklubb-
Bild Tony Edlind
 2004


Socata MS.880B Rallye Club SE-KLU. Bild Tony Edlind 2002 


Piper J-36 Cub SE-CAN. Bild Ray Barber 2002. 


Piper PA-38-112 Tomahawk SE-LBU. Bild Tony Edlind 2002.


Beagle B.121 Pup SE-FGU. bild Tony Edlind 1997


Cessna C172 rester av SE-IYD. Bild Tony Edlind  1996. 


Piper PA-180 Archer SE-KIE Sundbro. Bild Lae-blogg 1995.


Cessna C172 SE-IYD 1989. Totalhaveri efter misslyckad landning
med noshjulet först på Sundbrofältet 1995. Bild Tony Edlind 1997.
 


Piper PA28-150 SE-EOZ på väg till Visby 1984.


Piper PA28-161 Warrior II. Bild Freddy Stenbom 1982


Piper PA28-180 Cherokee. Bild Tony Edlind 1978


Vi möter en gammal bekant på Norrtäljefältet som jag har spakat i
många timmar, SE-EHW. Bild Tony Edlind
 1977


På väg till Norrtälje, Bild Tony Edlind 1977


Cessna C172M SE-GON. I slutet av augusti 1976 landade  Olof Nik-
las på Sundbrofältet(ESKC)  efter en atlantflygning med extra tank-
ari baksätet  från Vero Beach i Florida. Olof Niklas blev ett favorit-
flygplan. Den kom att finnas i UFK fram till ödesdagen 24 feb 2011
då den havererade på Tierps flygfält efter en s.k. kort final med
stall och slog runt. Bild Tony Edlind 1976.


Piper PA28 Warior SE-GPS. Bild Tony Edlind 1976.


Piper PA28-140 Cherokee SE-GIL Bild Tony Edlind 1976


Piper PA18 Cub SE-CKY. Bild Tony Edlind 1977


1977-04-24 inflygning på Piper PA18 Super Cub SE-GCE. Bild
Tony Edlind
 


Bücker Bü 181 Bestmann SE-BKN.  Mellan åren 1943 och 1953 ingick
det flyplanet i Flygvapnet som ett skolflygplan för grundläggande flygut-
bildning och benämndes Sk 25. Bild Tony Edlind 1975.


Piper PA28_150 Cherokee SE-EOZ. Bild Tony Edlind 1974


Piper PA28-180 Cherokee SE-FFI  (UFK) 1974


Piper PA-28-140 Cherokee (UFK) 1973


När Grafair (Avionics) lämnar Sundbrofältet och flyttar sin skolverk-
samhet till Bromma blir jag medlem i Uppsalaflygklubb och gör min
AFT 1973-08-16 på Piper PA28-150 Cherokee SE-EOZ. 


Cessna C172F SE-EAS kom att stanna kvar på Sundbrofältet som
privatägd.Min sista flygning med Adam Sigurd blev sträckan ESMO/
ESKC, Oskarshamn till Sundbro 12:e juni 1975. Bild Tony Edlind.

31:a maj 1992 havererade Adam Sigurd vid nödlandning på en åker
då noshjulet skar ner i underlaget som föranleddes av att motor-
varvet inte  gick att påverka så flygplanets gasreglage släppt från
förgasararmen.


DeHavilland DH-104 Dove Mk 6 SE-GRA. Bild Leif Fredin 1972.


Beech Baron SE-EWK. Bild Leif Fredin 1971.   


Cessna C172E Reims Rocket SE-FBP. Bils Leif Fredin 1971.


Cessna TU206C Super Skywagon SE-FEK. Bild Leif Fredin 1971.


1971 utökar Grafair skolverksamheten på Sundbro och under som-
marmånaderna har man även en flygskola i Visby med  egen taxi-
bana till flygplatsen. Ny i flottan en Cessna C172 SE-EHN.


Inhyrd för skolflygning Cessna C172 SE-FXC .Bild Leif Fredin 1971.


1971 Avionics som nu har bytt namna till Grafair flyttade sin kiosk
till nordöstra hörnet av Sundbro och bygger kontor och en hangar.  


Cessna C172 SE-EHW en kall vinterdag. Bild Tony Edlind 1970.              Cessna F172F SE-EAS, Bild Tony Edlind 1970. 


Jag gör min flygdebut 1969  med den här Cessnan C172 SE-EAS 
med Bengt Grafström (Avionics)  som flyglärare i högersits. 


Uppsala Flygklubb hade en mycket större verksamhet än uppstick-
Avionics och hade Piper PA-28 Cherokee som skolflygplan. Här ses
klubbens PA28-150 SE-EOZ 1969.Sundbro flygfält anlades under åren 1940 -1942 och var ursprung-
ligen tänkt som ett militärt beredskapsfält.


Hangarer finns kvar från den tiden.1943 flyttade Uppsala flygklubb
till Sundbro flygfält och har sedan dess bedrivit sin verksamhet där.
Tre stycken gräsbanorom längder mellan 435-630m placerade i en
trekant utgör flygfältet.

Fältet används till främst segelflyg, motorflyg och modellflyg. 


Cessna C150 SE-GMS  privatägd 1969.


MFI 9B registrerades som SE-EUM 1968-09-16 i Uppsala Flygklubb
och såldes vidare 1973-01 till SAS Flygklubb, Bromma.


Piper PA28-180C Cherokee SE-EOY 1965-1969. Totalhaveri 1969. 


MFI 9B SE-ENA  (UFK 1965-1968) Bild Lars E. Lundin 1963. 


Taylorcraft Auster V SE-BZC, Gösta Kilvén 1962 -1965. 


Cessna 172B SE-CXL på Sundbro .Den förste ägaren ab  SE-CXL
var Verner Eriksson som  efter ett år sålde den till Nisse H. Wijk,
Rånäs 1962.


Piper J3 Cub SE-BFD,registrerades 1955-12-05 i Uppsala Flygklubb
och 1968 05 02 såldes den til S-AJ Hjorthagen.  Uppsala


Piper PA-225  Caribbean SE-CSN med hjulställ. Bild Tony Edlind.


Piper PA-225-150 Caribbean SE-CSN var även försett med flottörer
i Valsätraviken, Uppsala. Bild Verner Eriksson.Klubbens första motorplan 1946 var en 50 hk Taylorcraft  och re-
gistrerades in som SE-APF 1951-03-05.
 


Instrumentbräda och spakar i en Taylorcraft BC-6  
 


Taylorcraft  BC6  SE-APF 1951


Uppsala Flygklubbs lilla bod.


Tack för att du kollar min flygbilder!

TonyE