17 december 1935 premiärflög piloten Carl Cover med den första DC-3:an, Douglas DST (Douglas Sleeper Transport) registrerad X14988 med 28 sittplatser som kunde konverteras till 14-16 bäddar i Sankta Monica i Kalifornien.

DC-3 kom att tillverkas i olika versioner i över 16000 exemplar och än idag flyger det hundratals DC-3 runt om i världen.


Flygande DC-3 i Norden

Douglas DC-3 eller C-47 är ett av de flygplan som många känner
till oavsett om man är flygintresserad eller ej.

Idag finns det fortfarande kvar flygande DC-3:or runt om i värden
som fraktmaskiner och i privat ägo. DC-3 finns i de nordiska länd-
erna i olika flygsällskap.

Ett av dem är Flygande Veteraners DC-3 SE-CPF och "Daisy" är
tillverkad 1943 och har ett långt och träget yrkesliv bakom sig. Hon
har bland annat tjänstgjort i två försvarsmakter och i tre flygbolag.

Daisy tillverkades under andra världskriget och levererades direkt
till US Army Air Forces i oktober 1943 och baserades i Oran i
Algeriet.


Under 1946 konverterades
hon från en militär C-47 till en civil
DC-3C
och såldes efter konverteringen till Det Norske Luftfart-
selskap (DNL).
Under 1948 bildade DNL, Det Danske Luftfart-
selskab (DDL) och Svenska AB Aerotransport (ABA) det
gemensamma Nordiska flygbolaget Scandinavian Airlines System,
(SAS).
Daisy målades nu om i SAS' klassiska "drakmålning" och
namnet Fridtjof Viking. Daisy blev därmed ett av SAS första
flygplan med registrering LN-IAF.

1957 såldes Daisy till ABA för bruk i Linjeflyg och fick svenskt
registrering SE-CFP den 13 augusti samma år, varefter hon sat-
tes in i Linjeflygs trafik. 1960 drabbades bolaget av ekonomiska
svårigheter och sålde därför två av sina DC-3:or, SE-CFP och
hennes syster SE-CFR till svenska Flygvapnet.


1960 såldes SE-CFP till Flygvapnet med typbeteckningen Tp 79.
Under sin in tid i Flygvapnet hyrdes hon bland annat ut till Röda
Korset för humanitära insatser i Etiopien.


Fpl 796 inför övertagande av Flygande Veteraner

Mellan 1982 och 1984 fasade Flygvapnet ut sina sista Tp 79:or. I
1979 till såldes Tp 796 till  två privatpersoner, Ingemar Wärme och
Jimmie Berglund för 80 000 kronor. Dessa två grundade en stiftelse,
Flygande Veteraner och sålde planet till stiftelsen 1983. De bildade
även föreningen Flygande Veteraner samma år, för planets tekniska
och ekonomiska förvaltning.


SE-CPF parkerad framför Brommatornet


Liten och stor SE-CFP på Arlandabesök till Le Caravelle club


Vallentuna Aviatörer DC-3 9Q-CUK som tidigare har flugits i Congo.


Norges flygsällskap DC-3 Dakota Norway LN-WND


Finlands flygsällskap  DC-3 Airveterans  OH-LCH


Danmarks flygsällskap DC-3 Vennerne OY-BPB


Douglas DC-1 - DC-3Douglas DC-1 NC223Y

The Douglas DC-1 was the first model of the famous United States
DC (Douglas Commercial) commercial transport aircraft series from
1931. Although only one example of the DC-1 was produced, the
design was the basis for the DC-2 and DC-3.


This is the one and only DC-1 and constructed for TWA NC2231 and
the cabin in one class configuration for 12 passengers in a luxury
comfort.Douglas DC-2 NC13784

The Douglas DC-2 is a 14-seat, twin-engined airliner that was prod-
uced by the American company starting in 1934.

Swedish Air Lines DC-3 SE-BAC "Falken"

Caffé DC-3 i Norrtälje

1946 köptes flygplanet av Skandinaviska Aero AB och tilldelades inter-
imsregestreringen SE-AYM och namnet Svea. Flygplanet flögs aldrig
utan användes enbart som reservdelsflygplan.


Konditori DC-3 var ett kafé som var inrymt i en Douglas DC-3, som
stod vid societetsparken i Norrtälje. Kaféet invigdes 1949 men tving-
ades stänga 1975 när serveringstillståndet drog.

Efter det att serveringstillståndet dragits in trans­portera­des flygplanet
söndagen den 9 oktober 1977 till Civil­försvarsskolan i Rosersberg.

Efter ett par år i Rosersberg överfördes flygplanet till flygsamlingarna
på Arlanda. På grund av platsbrist förvarades det tyvärr utomhus,


I Norrtälje hade den ideella föreningen "Flygcafeet DC 3:ans Vänner"
bildats och den 21 december 2002 transporterades flygplanet tillbaka
till Norrtälje.

Det har därefter renoverats av ideella krafter, bland annat har en "ny
"cockpit hämtats i Florida och den har under hösten 2005 ersatt den
gamla. DC-3:an står nu parkerad framför Hotell Roslagen vid infarten
till Norrtälje.


Tack för att du tittade på mina bilder - kom snart igen!