Douglas DC-3 SE-CFP, Flygande Veteraner på väg till Roskilde Flyg-
show 2005.


Flightdeck.


Servering av lunch.


Över Smålands skogar och samhällen.


SAAB 91 Safir SE-LAR Ljungbyheds Auronautitiska Sällskap (tillhörde
tidigare flygskolan i Ljungbyhed)
 eskorterade oss fram till Ljungby-
heds flygplats.


"Nattstopp" på Ljungbyheds flygklubb och övernattning inför sista
biten över Öresund till Roskilde.


Här får vi demonstration hur flytvästen skall användas då vi skall
flyga över öppet vatten.


Öresund.


Danske DC-3 Vennernas DC-3.


Norges flygsällskap Dakota Norway.


SAAB "störtbombaren" B17-A


Dornier DO-27A-4 D-EOAD.


Hawker Hunter F58 SE-DXI.Pitts Special S-2S TC-ABS Acromach, Ali Ozturtk.


Stearman B75N1 Kaydet SE-BOG


Messerschmitt Me108 Taifun D-EBEI.


Flygande Veteraner från Sverige, Danmark och Norge.


Här står DC-3:an klar för start mot Bromma!


Inflygning till Bromma.


Lite trötta men glada passagerare lämnar "Daisy" efter den lång dir-
ektflygturen från Roskilde.

Bilder från Roskilderesan är tagna av Tony Edlind