Sundbro vaknar till liv efter den långa vintern ! 


Här är en olycksdrabbad fågel som har genomgått motorbyte pga
"propgrip" i en isig snövall. Här tankas hon inför en fösta provtur 
och påföljande 2h flyg-check innan hon tas i bruk av flygklubbens
medlemmar.
Bild Tony Edlind 2018.


SE-LTK har varit i luften hela vintern. Idag skall den ut på brandflyg
under eftermiddagen. Bild Tony Edlind 2018.

 
Det här var den första Piper PA-28 SE-EOZ som jag flög in mig på
1975. Den har varit stationerad på Västerås Johannisberg under ett
antal år innan den återkom till Sundbro flygfält förra året. Den har
stått utomhus under vintern. Jag hoppas att få se den flygande igen.
Bild Tony Edlind 2018.

 
SE-GSE har stått länge i hangar och genomgått ett motorbyte. Är
den nu flygduglig igen. Bild Tony Edlind 2018.